Menu

Het aanslagbiljet lokale belastingen komt er aan: heeft u al een automatische incasso?

Het aanslagbiljet voor gemeentelijke en waterschapsbelastingen valt eind februari weer op de mat. U kunt uw aanslagbiljet betalen met automatische incasso in tien termijnen. U betaalt uw aanslagbiljet dan altijd op tijd. Zonder automatische incasso bent u zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van de belastingaanslagen. Hiervoor gelden twee betalingstermijnen, eind maart en eind mei, in plaats van tien bij automatische incasso.

Hoe werkt automatische incasso?
Bij automatische incasso schrijft BSOB de verschuldigde bedragen in tien termijnen van uw rekening af. U voorkomt hiermee een te late betaling. Een automatische incasso is mogelijk voor aanslagbedragen tot 5.000,- euro.

Wilt u gebruik maken van automatische incasso?
Dan kunt u een machtiging voor automatische incasso afgeven via het digitaal loket. U logt hiervoor in met uw DigiD. Onder ‘Mijn gegevens’ ziet u achter automatische incasso in groen ‘aanvragen’. U klikt ‘aanvragen’ aan en geeft de gevraagde informatie. U kunt ook een brief sturen aan BSOB. In de brief vermeldt u uw naam, de datum, het (IBAN) rekeningnummer, uw machtiging en uw handtekening.

Weet u niet meer zeker of u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven aan BSOB?
Dan kunt u dit zelf checken via het digitaal loket. U logt hiervoor in met uw DigiD. Onder ‘Mijn gegevens’ kunt u zien of u een automatische incasso hebt afgegeven. Let op: u moet hiervoor inloggen met de DigiD van degene die wordt aangeschreven op het aanslagbiljet.

Wilt u meer informatie?
Klik op:  belastinginformatie – uw gemeente –  kop ‘betalen / te laat met betalen’.

Terug naar