Menu

Heeft u vragen over uw aanslagbiljet? En woont u in de gemeente Asten, Bernheze, Gemert-Bakel, Laarbeek, Sint Anthonis of Someren?

Deze week ontvangt u van Belastingsamenwerking Oost- Brabant (BSOB) uw aanslagbiljet voor gemeentelijke én waterschapsbelastingen. Heeft u een vraag over uw aanslagbiljet, WOZ-waarde of iets anders waar BSOB u mee kan helpen? Bel dan tijdens de verruimde openingstijden of kom langs bij de inloopavond in uw gemeente.

Bellen of binnenlopen
Als u vragen heeft, kunt u bellen met BSOB via 088 551 00 00. BSOB is extra bereikbaar op  maandag 26 februari  t/m donderdag 1 maart, van 8.00 tot 20.00 uur. Daarna is BSOB weer bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur.

U kunt ook binnenlopen met uw vraag. In alle aangesloten gemeenten organiseert BSOB een inloopspreekuur in het gemeentehuis. Tijdens dit spreekuur/deze spreekuren zijn deskundigen van BSOB aanwezig om vragen te beantwoorden. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.


Het bedrag op het aanslagbiljet is veel hoger dan eerst. Hoe kan dit? 
Op het aanslagbiljet van BSOB staan nu de waterschapsbelastingen én de gemeenteheffingen. Voorheen waren dit twee aparte aanslagbiljetten. Doordat beide belastingen nu samen op één aanslagbiljet staan vermeld, is het bedrag hoger. In totaal betaalt u niet meer.

Hieronder leest u de uitzonderingen per gemeente:
Afvalstoffenheffing  gemeenten Asten en Someren
De afvalstoffenheffing wordt in 2018 voor de gemeenten Asten en Someren nog door BrabantWater in rekening gebracht en geïnd. Vanaf 1 januari 2019 gaat ook deze belasting over naar BSOB.

Diftar gemeente Bernheze
Op het aanslagbiljet staat ook de afrekening van diftar 2017. U krijgt dus geen los aanslagbiljet meer van diftar 2017.

Afvalstoffenheffing, diftar en rioolheffing gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek
Op het aanslagbiljet staat ook de afrekening van de rioolheffing, afvalstoffenheffing en diftar over de tweede helft van 2017. U krijgt dus geen los aanslagbiljet meer voor deze periode.

Rioolheffing gemeente Sint Anthonis
De rioolheffing voor het gebruikersdeel wordt dit jaar nog in rekening gebracht en geïnd door BrabantWater, vanaf 2019 wordt deze heffing door BSOB opgelegd. De rioolheffing voor het eigenaarsdeel staat dit jaar wel op het aanslagbiljet van BSOB.

Digitaal loket
U kunt op deze site ook zelf snel en eenvoudig uw belastingzaken regelen via het digitaal loket.

Terug naar