Menu

Gemeente Deurne schaft hondenpenning af

Het systeem van hondenpenningen brengt administratieve lasten met zich mee. Ook is deze manier van registreren en controleren fraudegevoelig gebleken. Om na te gaan of er hondenbelasting wordt betaald, zal met enige regelmaat huis aan huis controles plaatsvinden.
Bij het aanmelden van uw hond(en) zult u dus geen nieuwe hondenpenning meer ontvangen. Bij het afmelden van uw hond(en) hoeft u de hondenpenning niet in te leveren.

De verplichting tot het dragen van de hondenpenning is opgenomen in de huidige Algemene Plaatselijke Verordening. Deze zal hiervoor nog worden aangepast.

Terug naar