Menu

Controle hondenbelasting gemeente Oss 2014

Waarom controleren wij?
In de gemeente Oss zijn hondenbezitters verplicht om hondenbelasting te betalen. Het aantal honden dat u bezit, bepaalt de hoogte van de aanslag hondenbelasting.

Hoe controleren wij?
Er wordt huis-aan-huis gecontroleerd op het bezit van honden. De controleurs (van het bureau Legitiem) bellen bij u aan om te controleren of u in het bezit bent van een hond. Als de controleur bij u aanbelt, kan hij/zij zich legitimeren.

Wat als u nog geen hondenbelasting heeft betaald?
Als u eigenaar bent van een hond en daar nog geen belasting voor betaalt vult u samen met de controleur de aangifte in. Daarna ontvangt u van de BSOB een belastingaanslag.

U krijgt de hondenpenning toegestuurd, nadat u de belastingaanslag heeft betaald. Honden dienen in het openbaar hun hondenpenning om te hebben.

Wat zijn de tarieven?
• Het tarief per hond per jaar bedraagt in 2014 € 55,80 voor de eerste hond.
• Voor het bezit van een tweede hond bedraagt het tarief € 69,72.
• Het tarief voor elke volgende hond bedraagt € 86,88.
De tarieven zijn terug te lezen in de Verordening Hondenbelasting Oss 2014.

Ik wil geen boete krijgen, hoe doe ik aangifte?
U kunt aangifte doen via het digitale loket van de BSOB.   
U kunt het aangifteformulier ook per telefoon opvragen.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met ons via telefoonnummer: 088-551 00 00. We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur. 

Terug naar