Menu

Controle hondenbelasting 2018 Gemert – Bakel

Vanaf 1 mei 2018 wordt in de gemeente Gemert-Bakel de jaarlijkse controle op de hondenbelasting uitgevoerd.

Waarom deze controle?
In de gemeente Gemert-Bakel zijn hondenbezitters verplicht om hondenbelasting te betalen. Het aantal honden dat u bezit, bepaalt de hoogte van de aanslag hondenbelasting.

Hoe wordt er gecontroleerd?
Er wordt huis-aan-huis gecontroleerd op het houden van honden. De controleur belt bij u aan om te controleren of u een of meerdere hond(en) houdt, welke niet is/zijn aangemeld voor de hondenbelasting. Als de controleur bij u aanbelt, kan hij/zij zich legitimeren met een legitimatiebewijs van gemeente Gemert-Bakel.

Wat als u nog geen hondenbelasting betaalt?
– Indien de controleur u thuis aantreft:
Als u een of meerdere hond(en) houdt, waarvoor u nog geen hondenbelasting betaalt, dan vult u samen met de controleur een aanmeldingsformulier in. Daarna ontvangt u van BSOB een aanslagbiljet.

– Indien de controleur u niet thuis aantreft:
Als u een of meerdere hond(en) houdt, waarvoor u nog geen hondenbelasting betaalt, dan heeft het de voorkeur om deze aan te melden via het digitaal loket van BSOB.
U kunt de hond(en) ook aanmelden via een aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u op deze website opvragen via het contactformulier, of via het klantcontactcentrum van BSOB.

Wat zijn de tarieven?
• De belasting bedraagt per hond per belastingjaar € 50,00.
• De belasting voor een kennel bedraagt per belastingjaar € 200,00.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met BSOB via telefoonnummer: 088-551 00 00. Het klantcontactcentrum is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Terug naar