Menu

Controle hondenbelasting 2017, gemeente Oss

Vanaf 23 januari a.s. wordt binnen de gemeente Oss de jaarlijkse controle op de hondenbelasting uitgevoerd.  De controle gebeurt door het bureau Legitiem.

Waarom wordt er gecontroleerd?
In de gemeente Oss zijn hondenbezitters verplicht om hondenbelasting te betalen. Het aantal honden dat u houdt, bepaalt de hoogte van de aanslag hondenbelasting.

Hoe wordt er gecontroleerd?
Er wordt huis-aan-huis gecontroleerd op het houden van honden. De controleur belt bij u aan, om te controleren of u een of meerdere honden houdt. Als de controleur bij u aanbelt, kan hij zich legitimeren als medewerker van het bureau Legitiem.

Is uw hond al aangemeld?
Als uw hond al bij BSOB geregistreerd staat, hoeft u niets te doen. U ontvangt van ons dan automatisch een aanslag hondenbelasting.

Uw hond is nog niet aangemeld. Hoe doet u  aangifte?
Indien u tijdens de controle thuis bent, kunt u samen met de controleur een aangifte-formulier invullen.  Ook kunt u aangifte doen via het digitale loket van BSOB.
Zie hiervoor de site www.bs-ob.nl. Het aangifteformulier is ook per telefoon op te vragen bij het Klantcontactcentrum van BSOB.
Daarna ontvangt u van BSOB een aanslag hondenbelasting.

Wat gebeurt er als ik geen aangifte doe?
Als u geen aangifte doet, dan leidt dit tot naheffing van de hondenbelasting, eventueel verhoogd met een boete.

Wat zijn de tarieven voor 2017?

De belasting bedraagt voor het hele jaar:
– € 55,80 voor de eerste hond;
– € 69,72 voor de tweede hond;
– € 86,88 voor elke volgende hond;
– € 281,40 voor een kennel (kennel moet geregistreerd staan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met ons KlantContactCentrum via telefoonnummer
088-551 00 00. We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot
16.00 uur.

Terug naar