Menu

BSOB verstuurt geen herinneringen meer vanaf januari 2014


Wat betekent dit voor u?

Tot 31 december 2013 verstuurde BSOB een herinnering als het bedrag van de aanslag niet tijdig was betaald.
Bij aanslagen die opgelegd zijn en niet tijdig worden betaald, verstuurt de BSOB geen herinneringen meer, maar direct een aanmaning. De kosten die hiermee zijn verbonden komen voor uw rekening. Dit is bepaald in de Kostenwet.  

Wat zijn de kosten?
Bij een belastingaanslag tot € 454,- bedragen de aanmaningskosten € 7,-
Bij een belastingaanslag va € 454,- of meer bedragen de aanmaningskosten € 15,-.
De kosten zijn vastgelegd in de kostenwet.

Wat kan ik doen?
Door op tijd uw aanslag te betalen voorkomt u deze kosten.

Terug naar