Menu

BSOB verstuurt deze week aanslagen

De BSOB verstuurt in de laatste week van mei 2014 de aanslagen m.b.t.

  • Watersysteemheffing ingezetenen, gebouwd en ongebouwd 2012, 2013 en 2014
  • Zuiveringsheffing woningen en bedrijven 2012, 2013 en 2014
  • Definitieve aanslag Afvalstoffenheffing Diftar 2013 voor gemeente   Veghel en gemeente Deurne. Een deel van de inwoners van de gemeente Deurne ontvangt de aanslag pas in de maand juni.
  • Vervolg van de combi aanslag (waterschap en gemeente) en WOZ-beschikking voor eigenaren en inwoners in de gemeenten Deurne, Uden, Oss, Boekel, Landerd en Veghel. Dit geldt niet enkel voor 2014 maar ook voor de jaren 2012 en 2013.
Terug naar