Menu

BSOB verstuurt aanslagen

In de laatste week van januari verstuurt BSOB de eerste aanslagen voor het belastingjaar 2015.

• Watersysteemheffing ingezetenen
• Zuiveringsheffing woningen en bedrijven
• Reclamebelasting

In het totaal worden er ongeveer 90.000 aanslagen verzonden.

Terug naar