Menu

BSOB verstuurt aanslagbiljetten waterschapsbelasting niet-deelnemende gemeenten voortaan later in het jaar

Vanaf dit jaar verstuurt Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) de aanslagbiljetten voor onderstaande belastingen voortaan in de maanden april t/m juni. Het gaat hierbij om:
• Watersysteemheffing ingezetenen niet-deelnemende gemeenten
• Zuiveringsheffing voor woonruimten niet-deelnemende gemeenten
Voorheen verstuurde BSOB deze aanslagbiljetten voor een groot deel al in de laatste week van januari.

Waterschapsbelasting
Het gaat hier om aanslagbiljetten met waterschapsbelasting voor inwoners van niet-deelnemende gemeenten. De gemeenten in blauw op het kaartje nemen niet deel aan BSOB, maar liggen wel in het gebied van waterschap Aa en Maas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De op het aanslagbiljet vermelde bedragen bij watersysteemheffing en zuiveringsheffing betaalt u aan waterschap Aa en Maas via BSOB. Het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas heeft deze tarieven vastgesteld voor 2019.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met BSOB via telefoonnummer: 088-551 00 00. Het klantcontactcentrum is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Terug naar