Menu

BSOB verstuurt aanslagbiljetten waterschapsbelasting

In de laatste week van januari verstuurt Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) de eerste aanslagen voor het belastingjaar 2018, waaronder:

  • Watersysteemheffing voor huurders uit niet-deelnemende gemeenten
  • Zuiveringsheffing woningen  niet-deelnemende gemeenten

In het totaal verzenden wij ongeveer 41.000 belastingaanslagen.

Waterschapsbelasting
De gemeenten in blauw op het kaartje nemen niet deel aan BSOB, maar liggen wel in het gebied van waterschap Aa en Maas. En waterschap Aa en Maas is een deelnemer van BSOB.

De op het aanslagbiljet vermelde bedragen bij watersysteemheffing en zuiveringsheffing betaalt u aan waterschap Aa en Maas via BSOB. Het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas heeft deze tarieven vastgesteld voor 2018.

Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?

Terug naar