Menu

BSOB stuurt aanslagen over voorgaande jaren

Uit volledigheidscontroles op de belastingadministratie van BSOB is gebleken dat er in een aantal gevallen ten onrechte geen aanslagen zijn opgelegd over eerdere belastingjaren. Wettelijk gezien mogen aanslagen tot drie jaar na het belastingjaar waar de aanslag betrekking op heeft opgelegd worden. Vanuit het oogpunt van rechtsgelijkheid is BSOB verplicht deze aanslagen alsnog te versturen. Dit is dan ook onlangs gebeurd.

Gebleken is dat het begeleidend schrijven met daarin een toelichting en excuses voor de late verzending abusievelijk niet is meegestuurd door het printservicebureau.

BSOB betreurt de late verzending van de aanslag en het feit dat er geen toelichting hierop is gegeven en biedt dan ook excuses aan voor het ongemak.

Aangezien BSOB begrijpt dat dit vaak onverwacht extra kosten zijn wordt een ruime betalingsregeling aangeboden. Als men hier gebruik van wil maken kan men dit aangeven via het contactformulier of telefonisch contact opnemen.

Terug naar