Menu

BSOB stopt met versturen van de herinneringsbrief, voor aanslagbiljetten die zijn verzonden via MijnOverheid

Vanaf april 2017 verstuurt BSOB geen herinneringsbrieven op papier meer voor aanslagbiljetten die verstuurd zijn via MijnOverheid. Dit was een extra service vanuit BSOB ivm het aansluiten bij MijnOverheid in 2015. Vanaf 2014 verstuurde BSOB al geen herinneringsbrieven meer voor de papieren aanslagbiljetten.

Wat betekent dit voor u?
Tot en met december 2016 ontving u van BSOB een herinneringsbrief als u het bedrag van het aanslagbiljet verstuurd via MijnOverheid niet of niet volledig op tijd had betaald.
Vanaf 2017 krijgt u geen herinneringsbrief meer maar direct een aanmaning. De bijkomende kosten van deze aanmaning zijn voor uw rekening.

Wat zijn de kosten?
Bij een aanslagbiljet tot € 454,- zijn de aanmaningskosten € 7,-.
Bij een aanslagbiljet van € 454,- of meer zijn de aanmaningskosten € 16,-.
De kosten zijn vastgelegd in de Kostenwet.

Wat kunt u doen om de kosten te voorkomen?
U voorkomt deze kosten door het bedrag van uw aanslagbiljet op tijd te betalen.
Als u via automatische incasso betaalt, schrijft BSOB het bedrag in termijnen van uw rekening af.
U bent dan nooit te laat met betalen. U kunt een automatische incasso aanvragen via het digitaal loket op deze website

Terug naar