Menu

BSOB scoort ‘goed’ op de uitvoering van de Wet WOZ!

BSOB heeft voor al haar deelnemende gemeenten het oordeel ‘goed’ ontvangen van de Waarderingskamer. Als organisatie had BSOB dit oordeel al, maar nu hebben ook alle deelnemende gemeenten individueel het oordeel ‘goed’ gekregen.

De Waarderingskamer is de instantie die controleert of de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed wordt uitgevoerd.

De Waarderingskamer gaf een compliment over het verzette werk en het getoonde enthousiasme.
BSOB is trots op dit behaalde resultaat.

Terug naar