Menu

Betaal uw aanslagbiljet op tijd!

De meeste inwoners hebben eind februari een aanslagbiljet voor gemeente- en waterschapsbelastingen ontvangen van BSOB. De tweede betaaltermijn van het aanslagbiljet moet u voor eind mei hebben betaald. U ontvangt geen herinneringsbrief meer. Dus als u niet op tijd betaalt, ontvangt u direct een aanmaning met kosten. Vergeet dus niet op tijd te betalen.
Als u al een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, hoeft u niets te doen.

Maakt u nog geen gebruik van een automatische incasso en wilt u dit wel?
Dan kunt u een automatische incasso aanvragen via het digitaal loket. U logt hiervoor in met uw DigiD. Onder ‘Mijn gegevens’ ziet u achter automatische incasso in groen ‘aanvragen’. U klikt ‘aanvragen’ aan en geeft de gevraagde informatie. U kunt ook een brief sturen naar BSOB. In de brief vermeldt u uw naam, de datum, het (IBAN) rekeningnummer, uw machtiging en uw handtekening.

BSOB schrijft het te betalen bedrag in maandelijkse termijnen af. Het aantal termijnen is afhankelijk van de datum waarop u de machtiging voor automatische incasso afgeeft. Geeft u de machtiging binnen één, twee of drie maanden na dagtekening van het aanslagbiljet af? Dan vindt de automatische incasso in respectievelijk tien, negen of acht maanden plaats. U voorkomt hiermee een te late betaling. Een automatische incasso is mogelijk voor aanslagbedragen tot 5.000,- euro.

Terug naar