Menu

Belastingsamenwerking Oost-Brabant groeit met zes gemeenten

Vanaf volgend jaar (2018) gaat BSOB namens zes nieuwe deelnemende gemeenten de lokale belastingen heffen en invorderen en de hoogte van de WOZ-waarden vaststellen voor alle onroerende zaken. BSOB heeft dan in totaal 11 gemeenten en het waterschap Aa en Maas als deelnemer.

Welke gemeenten sluiten aan en waarom?
Per 1 januari sluiten de gemeenten Sint Anthonis, Asten, Bernheze, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren aan bij de gemeenschappelijke regeling van BSOB. Voor de deelnemende gemeenten levert de samenwerking voordelen op. Er is één organisatie voor inwoners en bedrijven waar ze terecht kunnen met vragen op het gebied van gemeentelijke belastingen, waterschapsbelastingen en de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Ook is het voeren van één administratie en het werken met één belastingsysteem efficiënter.

Wat verandert er voor inwoners van deze gemeenten?
Inwoners en bedrijven van de gemeenten hebben voortaan voor de lokale belastingen nog maar met één organisatie te maken: BSOB.
BSOB verstuurt met ingang van volgend jaar één gecombineerde aanslag voor de waterschaps- en gemeentelijke belastingen naar inwoners en bedrijven van de gemeenten. Via het digitaal loket op de website kan iedereen zijn waterschaps- of gemeentelijke belastingzaken regelen. Bijvoorbeeld betalingen bekijken, automatische incasso regelen, kwijtschelding aanvragen of het WOZ-taxatieverslag inzien. De betaaltermijn voor de automatische incasso kan voor sommige inwoners en bedrijven veranderen. Daarnaast ontvangen inwoners en bedrijven geen herinneringsbrief meer, maar direct een aanmaning.

Wat verandert er niet?
BSOB is een uitvoerende organisatie en bepaalt niet de hoogte van de belastingtarieven, de verordeningen en de kwijtscheldingsnormen. Daar blijven de gemeenten zelf verantwoordelijk voor. De belastingopbrengsten gaan uiteraard ook naar de gemeenten zelf.

Terug naar