Menu

Verhuizing

Als u binnen dezelfde gemeente verhuist moet u dit doorgeven aan de gemeente.

De gemeente past uw gegevens aan en brengt BSOB hiervan op de hoogte.

Verhuizing binnen het waterschapsgebied

Bij een verhuizing binnen het waterschapsgebied wordt de aanslag niet herzien, mits de grootte van uw huishouden gelijk blijft, u niet gaat inwonen en u weer belastingplichtig wordt. De aanslag verhuist met u mee.

U krijgt dan geen verminderingsbrief en moet de aanslag volledig betalen. U krijgt op uw nieuwe adres geen nieuw aanslagbiljet.

Bent u op uw nieuwe adres niet meer belastingplichtig, of gaat u alleen wonen of inwonend dan ontvangt u een verminderingsbrief voor de zuiveringsheffing forfait woningen.

Verhuizing buiten het waterschapsgebied

Bij een verhuizing buiten het waterschapsgebied bent u niet meer belastingplichtig bij BSOB en ontvangt u een verminderingsbrief voor de zuiveringsheffing forfait woningen.

 

Terug naar Wijzigingen