Menu

Kamerverhuur

De zuiveringsheffing voor een niet-zelfstandige woning (kamer) wordt opgelegd aan de verhuurder van de woning.
Er is sprake van een niet-zelfstandige woning als de keuken en sanitaire voorzieningen met andere bewoners worden gedeeld en iedere bewoner zelf huur aan de verhuurder betaalt.

Indien u als kamerbewoner toch bent aangeslagen voor de zuiveringsheffing kunt u hiertegen bezwaar maken en hierbij een kopie van uw huurcontract voegen waaruit blijkt dat u een niet-zelfstandige woning huurt.
Dit kan via het digitaal loket op deze website.

Terug naar Zuiveringsheffing voor woonruimten