Menu

Berekening zuiveringsheffing voor woonruimten

De hoogte van de zuiveringsheffing wordt vastgesteld op basis van het aantal gebruikers van de woonruimte op 1 januari of bij aanvang van de heffingsplicht.

Hierbij zijn er twee tarieven mogelijk. Een éénpersoonshuishouden wordt aangeslagen voor één vervuilingseenheid en een meerpersoonshuishouden voor drie vervuilingseenheden.
Het aantal gebruikers wordt bepaald aan de hand van het aantal ingeschreven bewoners in het bevolkingsregister van de gemeente. Het is wettelijk bepaald dat huishoudens met twee of meer personen een aanslagbiljet krijgen voor drie v.e. De gemiddelde woningbezetting in Nederland is namelijk drie personen.

Het aantal vervuilingseenheden (één of drie) wordt vermenigvuldigd met een tarief. Voor een overzicht van de tarieven klk hier .

Terug naar Zuiveringsheffing voor woonruimten