Menu

Wie betaalt zuiveringsheffing?

Alle bedrijven die afvalwater lozen op het riool zijn heffingsplichtig.
Het uitgangspunt is dat de vervuiler (gebruiker) betaalt.
Het waterschap zuivert afvalwater en zorgt voor schoon oppervlaktewater in o.a. sloten en rivieren.
De kosten die hiermee gepaard gaan, worden grotendeels gedekt door de zuiveringsheffing.

Terug naar Zuiveringsheffing voor bedrijfsruimten