Menu

Wat is een afvalwatercoëfficiënt?

Dit is een vermenigvuldigingsfactor die representatief is voor de mate van vervuiling van het afvalwater.
De hoeveelheid ingenomen water van het bedrijf, vermenigvuldigd met de afvalwatercoëfficiënt, levert het aantal vervuilingseenheden (v.e.) op.
Ieder bedrijf is ingedeeld in een klasse. Bij iedere klasse hoort een coëfficiënt.
Voor het huishoudelijk afvalwater is de klasse 8. Hierbij hoort een afvalwatercoëfficiënt van 0,023 v.e./m3 ingenomen water.
Deze coëfficiënt is van toepassing op horecagelegenheden, kantoren, scholen, etc. Zie ook de tabel afvalwatercoëfficiënten.

Terug naar Zuiveringsheffing voor bedrijfsruimten