Menu

Rekenvoorbeeld tabel afvalwatercoëfficiënt

Een camping valt als recreatiebedrijf in klasse 8. De camping heeft in totaal 3.500 m³ grondwater opgepompt en 2.500 m³ leidingwater ingenomen.
Voor het zwembad is door middel van een tussenwatermeter vastgesteld dat er 1.500 m³ water is gebruikt voor suppletie en filterspoeling.
In totaal heeft de camping 6.000 m³ water ingenomen.
De indelingstabel vermeldt onder ‘zwem- en badinrichtingen’ voor zover de hoeveelheid voor suppletie en filterspoeling afzonderlijk wordt vastgesteld klasse 1 (met een afvalwatercoëfficiënt van 0,0010 v.e./m³ ingenomen water per jaar).
De berekende vervuilingswaarde bedraagt: voor suppletie: 1.500 m³ x 0,0010 v.e./m³ = 1,5 v.e. camping: 4.500 m³ x 0,023 v.e./m³ = 103,5 v.e..
De totale vervuilingswaarde bedraagt 1,5 v.e. + 103,5 v.e. = 105 v.e..

Terug naar Zuiveringsheffing voor bedrijfsruimten