Menu

Besluit vervuilingswaarde ingenomen water

Het besluit vervuilingswaarde ingenomen water is een algemene maatregel van bestuur van de rijksoverheid.
Hierin staat hoe de tabel afvalwatercoëfficiënten moet worden toegepast.
In het besluit is ondermeer geregeld hoe een bedrijf of het waterschap kan aantonen dat de toegepaste afvalwatercoëfficiënt niet correct is.

Terug naar Zuiveringsheffing voor bedrijfsruimten