Menu

Verkoop in de loop van het heffingsjaar

De verkoop van een object in de loop van het heffingsjaar heeft geen gevolgen voor de hoogte van de heffing.
Een ieder die volgens het openbare register van het kadaster op 1 januari van het heffingsjaar eigenaar was of een beperkt recht had van een (on-)gebouwd object is voor het gehele jaar heffingsplichtig.

De waterschapslasten worden veelal onderling verrekend bij de notaris met de nieuwe eigenaar.
Dit is echter een onderlinge afspraak waar BSOB volledig buiten staat.

Terug naar Watersysteemheffing ongebouwd