Menu

Splitsen aanslag bij meerdere eigenaren

Het aanslagbiljet watersysteemheffing (on-)gebouwd wordt opgelegd aan de eigenaar zoals deze staat geregistreerd in het openbare register van het kadaster.
Bij meerdere eigenaren wordt een van de eigenaren voor de watersysteemheffing (on-)gebouwd aangeslagen.
Deze eigenaar dient zelf te zorgen voor onderlinge verrekening.

Het aanwijzen van de belastingschuldige gebeurt op basis van door BSOB vastgestelde beleidsregels.

Terug naar Watersysteemheffing ongebouwd