Menu

Berekening aanslag watersysteemheffing ongebouwd

De watersysteemheffing ongebouwd wordt berekend door het aantal hectare te vermenigvuldigen met het betreffende tarief.
Er kan een deel van de oppervlakte zijn meegenomen in de WOZ-waarde van een gebouwd object waardoor de oppervlakte op uw aanslagbiljet minder is dan de kadastrale oppervlakte.

Terug naar Watersysteemheffing ongebouwd