Menu

Wijzigingen in de loop van het heffingsjaar

Een wijziging (verhuizing of overlijden) in de loop van het heffingsjaar heeft geen gevolgen voor de hoogte van de watersysteemheffing ingezetenen.
Dit is een tijdstipbelasting die wordt opgelegd op basis van de situatie op 1 januari en kan niet worden herzien gedurende het jaar.

Voor uw nieuwe adres ontvangt u pas met ingang van het volgende heffingsjaar een aanslag watersysteemheffing ingezetenen.
Een adreswijziging hoeft u niet door te geven, deze wordt automatisch verwerkt in onze administratie via het bevolkingsregister van de gemeente.

Terug naar Watersysteemheffing ingezetenen