Menu

Watersysteemheffing ingezetenen

Met het watersysteemheffing ingezetenen betaalt het waterschap alles wat nodig is om wateroverlast en overstromingen te voorkomen. Denk aan sterke dijken en kades, de bouw van nieuwe gemalen, het verbreden van oevers en het aanleggen van waterbergingen. Met een deel van het geld zorgt het waterschap voor schoon water in sloten en ( zwem )plassen en voor natuurontwikkeling in uw omgeving. Dankzij deze maatregelen kunt u in het gebied wonen, werken en recreëren.

Voor alle tarieven klik hier.

 

Terug naar Watersysteemheffing ingezetenen