Menu

Verkeerde tenaamstelling

Het aanwijzen van de gebruiker van een woonruimte gebeurt op basis van het bevolkingsregister van de gemeente.
Indien er meerdere personen ingeschreven staan op een adres, wordt er op basis van beleidsregels één gebruiker aangewezen die het aanslagbiljet op zijn naam gesteld krijgt.

Terug naar Watersysteemheffing ingezetenen