Menu

Splitsen aanslag bij meerdere eigenaren

Het aanslagbiljet watersysteemheffing (on-)gebouwd wordt opgelegd aan de eigenaar zoals deze staat geregistreerd in het openbare register van het kadaster.
Bij meerdere eigenaren wordt een van de eigenaren voor de watersysteemheffing (on-)gebouwd aangeslagen.
Deze eigenaar dient zelf te zorgen voor onderlinge verrekening.
BSOB krijgt van de gemeente door wie de eigenaar is. Degene die belastingplichtig is voor de onroerende-zaakbelasting in de eigen gemeente wordt ook belastingplichtig voor de watersysteemheffing (on-) gebouwd.

Terug naar Watersysteemheffing gebouwd