Menu

Verzoek om wijziging afvalwatercoëfficiënten

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de klasse waarin het waterschap uw bedrijf heeft ingedeeld.
U vindt de afvalwatercoëfficiënt te hoog.
Dan kunt u – op eigen kosten – met een afvalwateronderzoek aantonen welke klasse het zou moeten zijn.
Hiervoor moet u een verzoek om wijziging klasseindeling indienen.

Terug naar Zuiveringsheffing voor bedrijfsruimten