Menu

Watersysteemheffing gebouwd

De watersysteemheffing gebouwd wordt geheven ter bestrijding van de kosten van het watersysteem.
Belastingplichtig is diegene die op 1 januari van het heffingsjaar eigenaar of beperkt gerechtigde is van een gebouwde onroerende zaak.

Voor alle tarieven klik hier.

Terug naar Waterysteemheffing gebouwd