Menu

Splitsen aanslag bij meerdere eigenaren

De aanslag watersysteemheffing (on-)gebouwd wordt opgelegd aan de eigenaar zoals deze staat geregistreerd in het openbare register van het kadaster.
Bij meerdere eigenaren wordt een van de eigenaren voor de watersysteemheffing (on-)gebouwd aangeslagen.
Deze dient zelf voor onderlinge verrekening zorg te dragen.
Het aanwijzen van de belastingschuldige gebeurt op basis van door BSOB vastgestelde beleidsregels.
Deze zijn na te lezen bij het onderdeel ‘Verordeningen en wetten’.

Terug naar Waterysteemheffing gebouwd