Menu

Mijn gemeente heeft de WOZ-waarde verminderd, wat nu?

In veel gevallen past BSOB de WOZ-waarde alsnog zelf aan. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw WOZ-waarde door de gemeente is verlaagd. De gemeenten die niet deelnemen aan het samenwerkingsverband, geven de gewijzigde WOZ-waarden periodiek door aan BSOB. Deze verlaagde WOZ-waarde neemt BSOB over. Als u al een aanslag hebt ontvangen, dan krijgt u van BSOB automatisch bericht dat de aanslag watersysteemheffing is verlaagd.

Een bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde bij uw gemeente leidt niet tot uitstel van betaling van de waterschapsheffingen. U dient de aanslag te voldoen volgens de vastgestelde vervaltermijnen.
Het eventueel teveel betaalde bedrag wordt terugbetaald.

 

 

Terug naar Waterysteemheffing gebouwd