Menu

Wat als ik het niet eens ben met de aanmaningskosten?

Binnen zes weken na de datum van de aanmaning kunt u bezwaar maken. Dit kan schriftelijk bij BSOB, Postbus 154, 5340 AD, Oss. Vermeld altijd in uw bezwaarschrift waarom u het niet eens bent met de aanmaningskosten.

Terug naar Aanmaning