Menu

Wanneer wordt er een aanmaning verstuurd?

Heeft u uw belastingaanslag niet of niet volledig op tijd betaald? Dan ontvangt u een aanmaning. Voor een aanmaning moet u extra kosten betalen.

Voor een openstaand bedrag tot € 454,00 zijn de aanmaningskosten € 7,00. Voor een openstaand bedrag vanaf € 454,00 zijn de aanmaningskosten € 16,00. Aanmaningskosten bent u verschuldigd vanaf de dagtekening van de aanmaning. Binnen veertien dagen na deze dagtekening moet u het openstaand bedrag inclusief de aanmaningskosten betalen.

Betaalt u niet vóór de vervaldatum van de aanmaning, dan krijgt u een dwangbevel.

Terug naar Aanmaning