Menu

Kan ik het rekeningnummer van mijn partner gebruiken voor de automatische incasso?

Het is mogelijk een rekeningnummer te gebruiken dat op een andere naam staat, bijvoorbeeld het rekeningnummer van uw partner.
De rekeninghouder (in dit geval uw partner) dient de machtiging dan te ondertekenen.

Hierbij dient wel benadrukt te worden dat de machtiging tot wederopzegging geldt.
Het intrekken van deze machtiging is dus de verantwoordelijkheid van de rekeninghouder.

Terug naar Automatische incasso