Menu

Tarieven voor 2019

Watersysteemheffing      
       
gebouwd     0,03665%
buitendijks gelegen gebouwde onroerende zaken     0,00916%
       
ongebouwd per hectare   77,07
buitendijks gelegen ongebouwde onroerende zaken per hectare   19,27
       
Verharde openbare wegen per hectare   154,14
       
Natuurterreinen per hectare   5,07
       
Ingezetenen per woonruimte   59,70
       
Zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing      
per vervuilingseenheid (VE)   48,12
zuiveringsheffing 1-persoonshuishouden 1 VE    48,12
zuiveringsheffing meerpersoonshuishouden 3 VE   144,36

 

Terug naar Tarieven