Menu

Niet eens met het tarief van de waterschapsheffingen

U kunt géén bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas. De tarieven zijn geregeld in de belastingverordeningen. Het gaat hierbij om algemeen verbindende voorschriften. Tegen deze voorschriften kunt u geen bezwaar maken.

 

Terug naar Tarieven