Menu

Wat is de afdoeningstermijn van bezwaarschriften?

De termijn om uw bezwaar af te handelen, is in de wet geregeld en afhankelijk van de belasting waartegen u bezwaar hebt gemaakt.

Als u bezwaar hebt gemaakt tegen een aanslag waterschapbelastingen, dan moet BSOB binnen zes weken, na de dag waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken, uitspraak doen op uw bezwaarschrift. Deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd.

Terug naar Bezwaar en Beroep