Menu

Gemeentelijke belastingen

BSOB verzorgt de lokale belastingen voor waterschap Aa en Maas en de gemeenten Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Oss, Sint Anthonis, Someren en Uden.
Ook stelt BSOB de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in de gemeenten vast.

Hieronder worden de verschillende belastingen toegelicht:

Afvalstoffenheffing

Wat is afvalstoffenheffing?

Afvalstoffenheffing is een belasting. De opbrengsten hiervan gaan naar de gemeente. De gemeente gebruikt het geld van de afvalstoffenheffing voor het inzamelen, afvoeren en verwerken van huishoudelijk afval.

Wie betaalt afvalstoffenheffing?

De afvalstoffenheffing wordt opgelegd aan de gebruiker(s) van een woonruimte. Zijn er meerdere gebruikers van een woonruimte? Dan volgen wij onze beleidsregels om de belastingplichtige te bepalen.

Het maakt niet uit of u daadwerkelijk gebruik maakt van de ophaaldienst van de gemeente. U moet afvalstoffenheffing betalen vanaf het moment dat u een woning gebruikt.

Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing. Dit komt omdat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor het afvoeren van bedrijfsafval. In enkele gemeenten kunnen bedrijven gebruik maken van de afvaldienst van de gemeente. Kijk bij Reinigingsrecht voor meer informatie.

Hoe berekenen wij de afvalstoffenheffing?

Dat verschilt per gemeente. U kunt kijken op de pagina met tarieven hoe wij de hoogte van de afvalstoffenheffing berekenen.

In onderstaande gemeenten betaalt u (een deel van) de afvalstoffenheffing achteraf. Dit betekent dat u de belasting die u moet betalen staat op het aanslagbiljet van een jaar later.

 • Asten (vastrecht dit jaar, diftar volgend jaar)
 • Bernheze (vastrecht dit jaar, diftar volgend jaar)
 • Deurne (vastrecht dit jaar, diftar volgend jaar)
 • Gemert-Bakel (volledige afvalstoffenheffing volgend jaar)
 • Laarbeek (volledige afvalstoffenheffing volgend jaar)
 • Someren (vastrecht dit jaar, diftar volgend jaar)

Tarieven

De tarieven vindt u op de tarievenpagina.

BIZ-bijdrage

Wat is de BIZ-bijdrage?

BIZ staat voor Bedrijveninvesteringszone. U betaalt de belasting voor uitgaven die de ondernemersverenigingen van het BIZ-gebied doen.

Wilt u informatie over wat er gebeurt met de opbrengsten? Neem dan contact op met uw eigen ondernemersvereniging.

In welke gemeenten betaalt u de BIZ-bijdrage?

Alleen in gemeente Deurne betaalt u een BIZ-bijdrage.

Wie betaalt de BIZ-bijdrage?

U betaalt de BIZ-bijdrage als u op 1 januari eigenaar of gebruiker bent van een bedrijfspand (niet-woning) in het centrumgebied van Deurne. U betaalt de BIZ-bijdrage voor het hele jaar. Als u het pand in de loop van het jaar verkoopt, verhuurt of verlaat, krijgt u geen geld terug.

Hoe berekenen wij de hoogte van de BIZ-bijdrage?

De BIZ-bijdrage is voor de eigenaar en gebruiker een vast bedrag per bedrijfspand dat in de bedrijfsinvesteringszone ligt. De hoogte van de BIZ-bijdrage hangt af van de hoogte van de WOZ-waarde. In de tabel hieronder ziet u hoe hoog het bedrag is.

WOZ-waarde van € 1 tot en met € 100.000 € 550,-
WOZ-waarde van € 100.001 tot en met € 300.000 € 650,-
WOZ-waarde van € 300.001 tot en met € 600.000 € 750,-
WOZ-waarde van € 600.001 en hoger € 850,-

Kan ik bezwaar maken tegen de BIZ-bijdrage?

Ja, tegen de BIZ-bijdrage kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet. U kunt op twee manieren bezwaar maken:

 • Maak bezwaar via de digitale balie, log hiervoor in met uw DigiD;
 • Schrijf een brief naar BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant, Postbus 154, 5340 AD Oss). Zet in uw bezwaar de volgende gegevens:
 • Naam, adres, telefoonnummer;

Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Als u bezwaar maakt, moet u het aanslagbiljet gewoon betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan verrekenen we dit met openstaande posten of krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Hondenbelasting

Wat is hondenbelasting?

Hondenbelasting is een gemeentelijk belasting die u betaalt als u één of meerdere hond(en) heeft. De gemeente gebruikt de opbrengsten bijvoorbeeld om:

 • hondenvoorzieningen (zoals uitlaatplaatsen) aan te leggen en te onderhouden;
 • te controleren wie er een hond bezit;
 • overlast van hondenpoep te verminderen.

Wie betaalt de hondenbelasting?

U betaalt hondenbelasting als u één of meerdere hond(en) houdt.

In welke gemeente betaalt u hondenbelasting?

 • gemeente Asten
 • gemeente Deurne
 • gemeente Gemert-Bakel
 • gemeente Oss
 • gemeente Someren

Hoe meld ik mijn hond aan of af?

Heeft u een (nieuwe) hond? Of heeft u geen hond meer of een hond minder?

Meld dit dan binnen twee weken bij BSOB via de digitale balie. Log hiervoor in met uw DigiD.

Heeft u geen DigiD? Stuur dan een brief naar BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant, Postbus 154, 5340 AD Oss).

Hoe berekenen wij de hoogte van de hondenbelasting?

De hoogte van de hondenbelasting hangt af van hoeveel honden u heeft. De hoogte van het tarief is in iedere gemeente verschillend en staat in verordening.

Tarieven

Klik hier om de tarieven te bekijken.

Kan ik bezwaar maken tegen de hondenbelasting?

Ja, tegen de hondenbelasting kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet waar de hondenbelasting op staat. U kunt op twee manieren bezwaar maken:

 • Maak bezwaar via de digitale balie, log hiervoor in met uw DigiD;
 • Schrijf een brief naar BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant, Postbus 154, 5340 AD Oss). Zet in uw bezwaar de volgende dingen:
  • uw naam, adres, telefoonnummer;
  • de reden waarom u denkt dat het aanslagbiljet niet klopt;
  • uw handtekening.

Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Als u bezwaar maakt, moet u het aanslagbiljet gewoon betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan verrekenen we dit met openstaande posten of krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

 

Onroerendezaakbelasting

Wat is onroerendezaakbelasting?

Onroerendezaakbelasting is een belasting die u betaalt aan de gemeente. De gemeente gebruikt de opbrengsten voor heel veel verschillende doelen.

Wie betaalt de onroerendezaakbelasting?

Degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van een onroerende zaak betaalt onroerendezaakbelasting. Onroerende zaken zijn woningen, maar ook niet woningen (bijvoorbeeld winkels en kantoren). Ook degene die op een januari gebruik maakt van een niet-woning betaalt ook onroerendezaakbelasting.

Wat als u gedurende het jaar uw woning of pand verkoopt?

De onroerendezaakbelasting die u voor het hele jaar betaald heeft, wordt door de notaris verrekend. Dat betekent dat de koper u een deel van de belasting terugbetaalt bij de overdracht bij de notaris.

Hoe berekenen wij de hoogte van de onroerendezaakbelasting?

De hoogte van de onroerendezaakbelasting hangt af van de hoogte van de WOZ-waarde. Wij vermenigvuldigen de WOZ-waarde met het tarief van de onroerendezaakbelasting.

Tarieven

Op de tarievenpagina vindt u tarieven van uw gemeente.

Parkeerbelasting

Wat is parkeerbelasting?

Parkeerbelasting is een belasting die u betaalt als u parkeert op een parkeerplek waar deze belasting volgens de gemeentelijke bepalingen verplicht is. Als u geen of te weinig parkeerbelasting (parkeergeld) betaalt, kunt u een naheffingsaanslag (parkeerbon) krijgen.

Waar betaalt u parkeerbelasting?

De gemeente geeft met verkeersborden aan in welke zones in de gemeente u parkeerbelasting moet betalen. De verkeersborden staan overal aan het begin en einde van de parkeerzone. Op de automaat staat aangegeven hoe, hoeveel en wanneer u moet betalen.

Wie betaalt de naheffingsaanslag?

U ontvangt een naheffingsaanslag (parkeerbon) als u geen of te weinig parkeerbelasting betaalt op een plek waar dit verplicht is. De eigenaar van de auto (kentekenhouder) ontvangt de naheffingsaanslag. Is de auto gehuurd of geleased? Dan krijgt de huurder/leaser van de auto de naheffingsaanslag. Een kopie van de ‘Naheffingsaanslag parkeerbelasting’ ontvangt u binnen enkele weken. U moet deze naheffingsaanslag binnen één maand na dagtekening betalen.

Hoe berekenen wij de hoogte van de naheffingsaanslag?

Het bedrag van de naheffingsaanslag (parkeerbon) bestaat uit de niet of te weinig betaalde parkeerbelasting plus de kosten voor het opleggen van de naheffingsaanslag. De tarieven van de parkeerbelasting en kosten van de naheffingsaanslag vindt u in de verordening van uw gemeente.

Ik heb een naheffingsaanslag gekregen. Hoe kan ik betalen?

Als u een naheffingsaanslag (parkeerbon) heeft ontvangen, moet u deze binnen 14 dagen na dagtekening betalen. U kunt op verschillende manieren betalen:

 • Scan de QR-code op de naheffingsaanslag;
 • Betaal via de digitale balie, log hiervoor in met uw DigiD;
 • Maak het bedrag over naar BSOB met een overschrijvingskaart van uw bank. Vermeld bij uw betaling het aanslagbiljetnummer van de naheffingsaanslag;
 • Betaal het bedrag contant in het gemeentehuis van de gemeente waarvan u de naheffingsaanslag gekregen heeft.

Kan ik bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag?

Ja, tegen een naheffingsaanslag (parkeerbon) kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de dagtekening van de naheffingsaanslag. U kunt op twee manieren bezwaar maken:

 • Maak bezwaar via de digitale balie, log hiervoor in met uw DigiD. Digitaal kunt u pas bezwaar maken als u de kopie van de naheffingsaanslag met de post of via MijnOverheid heeft ontvangen. Meestal ontvangt u deze binnen twee weken;
 • Schrijf een brief naar BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant, Postbus 154, 5340 AD Oss). Zet in uw bezwaar de volgende gegevens:
  • uw naam, adres, telefoonnummer en Burgerservicenummer van kentekenhouder.
  • de reden waarom u denkt dat het aanslagbiljet niet klopt;
  • uw handtekening.

Als u bezwaar maakt, moet u wel de aanslag betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan verrekenen we dit met openstaande posten of krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Precariobelasting

Wat is precariobelastingen?

Precariobelasting is een belasting die u aan de gemeente betaalt als u voorwerpen plaatst op of boven grond waar de gemeente eigenaar van is.

In welke gemeente betaalt u precariobelasting?

In gemeente Landerd betaalt u precariobelasting.

Wie betaalt precariobelasting?

Degene die een terras of standplaats heeft op gemeentegrond of een standplaats buiten de wekelijkse markt om.

Hoe berekenen wij precariobelasting?

De precariobelasting is een vast bedrag per m².

Tarieven

Op de tarievenpagina vindt u tarieven van uw gemeente.

Reclamebelasting

Wat is reclamebelasting?

Reclamebelasting is een belasting op openbare aankondigingen, zichtbaar vanaf de openbare weg. Bijvoorbeeld schriftelijke aankondigingen, foto’s, tekeningen, logo’s, stickers, gevelreclame, lichtbakken en uithangborden.

Gemeenten laten de opbrengsten (min de kosten) vaak geheel ten goede komen aan de ondernemers. In de binnenstad gaat het vooral om promotie en sfeerbepalende elementen, zoals sfeerverlichting en een marketingcampagne. Het gaat altijd om zaken die aanvullend zijn op de taken van de gemeente.

In welke gemeenten betaalt u reclamebelasting?

 • gemeente Asten
 • gemeente Bernheze
 • gemeente Gemert-Bakel
 • gemeente Laarbeek
 • gemeente Oss
 • gemeente Uden

Wie betaalt reclamebelasting?

De gebruiker van een winkel- of bedrijfspand met daarop of daaraan openbare aankondigingen moet reclamebelasting betalen. In de meeste gemeenten geldt de reclamebelasting alleen voor winkel- en bedrijfspanden in het centrum. In de verordening van de gemeente staat in welk gebied gebruikers reclamebelasting moeten betalen.

U betaalt voor het deel van het jaar dat de reclame aanwezig was. Heeft u in de loop van het jaar de reclame verwijderd of bent u niet het gehele jaar gebruiker geweest? Dan betalen wij een gedeelte van de belasting terug. U moet hiervoor zelf een verzoek doen via het contactformulier. Dit geldt niet voor gemeente Bernheze. In gemeente Bernheze betaalt degene die op 1 januari gebruiker is en reclame heeft reclamebelasting voor het hele jaar.

Hoe berekenen wij de hoogte van de reclamebelasting?

Dit verschilt per gemeente. De hoogte van de reclamebelasting per gemeente vind u op de tarievenpagina.

Kan ik bezwaar maken tegen de reclamebelasting?

Ja, tegen de reclamebelasting kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet waar de reclamebelasting op staat. U kunt op twee manieren bezwaar maken:

 • Maak bezwaar via de digitale balie, log hiervoor in met uw DigiD;
 • Schrijf een brief naar BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant, Postbus 154, 5340 AD Oss). Zet in uw bezwaar de volgende gegevens:
  • uw naam, adres, telefoonnummer;
  • de reden waarom u denkt dat het aanslagbiljet niet klopt;
  • uw handtekening.

Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Als u bezwaar maakt, moet u het aanslagbiljet gewoon betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan verrekenen we dit met openstaande posten of krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Reinigingsrecht

Wat is reinigingsrecht?

Reinigingsrecht is een gemeentelijke belasting voor het inzamelen van kleine hoeveelheden bedrijfsafval. U betaalt deze belasting alleen als u gebruik maakt van de gemeentelijke vuilophaaldienst. In de verordening van de gemeente staat of een bedrijf hier gebruik van mag maken.

Wie betaalt reinigingsrecht?

Bedrijven die gebruik maken van de vuilophaaldienst van de gemeente betalen reinigingsrecht. Bedrijven ontvangen hiervoor een aanslagbiljet van BSOB.

Hoe wordt reinigingsrecht berekend?

Het reinigingsrecht bestaat uit twee delen. Een deel is een vast bedrag dat een bedrijf ieder jaar betaald. De hoogte van het andere deel kan per jaar verschillen, dit is het variabele deel en heet diftar. De hoogte van de diftar is afhankelijk van het type container en het aantal keren dat een bedrijf afval op laat halen. Hoe meer afval een bedrijf aanbiedt, hoe meer een bedrijf betaalt.

Rioolheffing

Wat is rioolheffing?

Rioolheffing is een belasting. De opbrengsten hiervan gaan naar de gemeente. De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor:

 • het inzamelen en het afvoeren van afvalwater;
 • het inzamelen en het verwerken van hemelwater;
 • het voorkomen van problemen met de grondwaterstand.

Elke gemeente is verplicht om deze taken te doen.

Wie betaalt rioolheffing?

Dit verschilt per gemeente. Er zijn drie mogelijkheden:

 • alleen de eigenaar betaalt rioolheffing;
 • alleen de gebruiker betaalt rioolheffing;
 • zowel de eigenaar als de gebruiker betalen rioolheffing.

Hieronder leest u per gemeente wie de rioolheffing betaalt.

Gemeente Wie betaalt de rioolheffing?
Asten eigenaar en gebruiker
Bernheze eigenaar
Boekel gebruiker
Deurne gebruiker
Gemert-Bakel gebruiker
Laarbeek gebruiker
Landerd gebruiker
Oss eigenaar en gebruiker
Sint Anthonis eigenaar en gebruiker
Someren eigenaar
Uden eigenaar en gebruiker

 

Hoe bepalen wij wie de eigenaar is?

Om te bepalen wie de eigenaar is, kijken wij in het Kadaster. Degene die op 1 januari van het belastingjaar in het Kadaster staat als eigenaar betaalt de rioolheffing.

Hoe bepalen wij wie de gebruiker is?

Om te bepalen wie de gebruiker van een woning is, kijken wij in de basisregistratie personen van gemeente (BRP). Woont u met meerdere personen op één adres? Dan volgen wij onze beleidsregels om te bepalen wie de rioolheffing gebruiker betaalt.

Om te bepalen wie de gebruiker van een niet-woning is, kijken wij in de Kamer van Koophandel.

Hoe berekenen wij de hoogte van de rioolheffing?

Dit verschilt per gemeente. Kijk op de pagina met tarieven hoe wij de hoogte van de rioolheffing berekenen.

Toeristenbelasting

Wat is de toeristenbelasting?

Toeristenbelasting is een belasting die u moet betalen als mensen bij u overnachten en daarvoor een vergoeding betalen. Het gaat om mensen die niet ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP) van uw gemeente.

In welke gemeenten betaalt u de toeristenbelasting?

 • gemeente Asten
 • gemeente Boekel
 • gemeente Bernheze
 • gemeente Deurne
 • gemeente Gemert-Bakel
 • gemeente Landerd
 • gemeente Sint Anthonis
 • gemeente Oss
 • gemeente Someren

Wie betaalt de toeristenbelasting?

Houders van:

 • een hotel;
 • een pension;
 • een camping;
 • een andere plek waar mensen een vergoeding betalen om te overnachten.

U kunt de toeristenbelasting terugvragen van degene die bij u overnacht.

Aanmeldplicht

Gaat u de gelegenheid tot overnachten aanbieden voor toeristen? Meld dit dan bij BSOB. U bent verplicht dit te doen. U kunt dit melden via ons contactformulier.

Hoe berekenen wij de hoogte van de toeristenbelasting?

In de meeste gemeenten is de toeristenbelasting een vast bedrag per persoon per overnachting. Hieronder leest u bij welke gemeente het anders is en hoe de toeristenbelasting in die gemeente berekend wordt.

Gemeente Asten

De toeristenbelasting is een vast bedrag per persoon per overnachting. Hoe hoog het bedrag is hangt af van het soort verblijf. Er zijn twee tarieven:

 • tarief voor een parkeerterrein, kampeerboerderij of logiesverblijf;
 • tarief voor alle andere verblijven.
Gemeente Deurne

De toeristenbelasting is een vast bedrag per persoon per overnachting. Hoe hoog het bedrag is hangt af van het soort verblijf. Er zijn twee tarieven:

 • tarief voor een minicamping en kampeerboerderijen;
 • tarief voor alle andere verblijven.
Gemeente Sint Anthonis

De toeristenbelasting is een vast bedrag per persoon per overnachting. U kunt een verzoek doen om toeristenbelasting te betalen op basis van een forfaitaire berekening of op basis van de bruto omzet. Vul hiervoor het contactformulier in.

Tarieven

Klik hier om de hoogte van de tarieven te bekijken.

Kan ik bezwaar maken tegen de toeristenbelasting?

Ja, tegen de toeristenbelasting kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet. U kunt op twee manieren bezwaar maken:

 • Maak bezwaar via de digitale balie, log hiervoor in met uw DigiD;
 • Schrijf een brief naar BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant, Postbus 154, 5340 AD Oss). Zet in uw bezwaar de volgende gegevens:
  • uw naam, adres, telefoonnummer;
  • de reden waarom u denkt dat het aanslagbiljet niet klopt;
  • uw handtekening.

Het heeft geen zin om bezwaar te maken tegen het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Als u bezwaar maakt, moet u het aanslagbiljet gewoon betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan verrekenen we dit met openstaande posten of krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

 

Terug naar veelgestelde vragen