Menu

Tenaamstelling aanslag

Voortaan één belastingplichtige per huishouden voor gemeentelijke- en waterschapsbelastingen

Sinds 1 januari 2012 hebben inwoners en bedrijven van de gemeenten Boekel, Deurne, Landerd (sinds 2014), Oss, Uden, Veghel voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen nog maar met één organisatie te maken.

BSOB – Belastingsamenwerking Oost-Brabant – voert namens deze partijen de heffing en inning van lokale belastingen uit. De samenvoeging betekent ook dat er voortaan één belastingplichtige wordt aangewezen binnen een huishouden. De aanslag voor zowel de gemeentelijke- als de waterschapsbelastingen krijgt één en dezelfde tenaamstelling, met ander woorden: wordt aan één persoon verstuurd.

Terug naar Algemeen