Menu

Ik ben hier in de loop van het jaar komen wonen. De vorige bewoner heeft toch al betaald voor dit adres?

Dat is afhankelijk van de belastingsoort. Voor tijdvakbelastingen betaalt u voor de maanden dat u gebruikmaakt van een onroerende zaak of perceel. Tijdvakbelastingen zijn bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing, rioolheffing, zuiverings- en verontreinigingsheffing en de hondenbelasting.

Terug naar Verhuizing