Menu

Rioolheffing voor de eigenaar van een perceel

U betaalt rioolheffing eigenaren als u op 1 januari in het Kadaster staat geregistreerd als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht) van een perceel dat is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Deze rioolheffing is een tijdstipbelasting. Dit wil zeggen dat degene die op 1 januari eigenaar is, het aanslagbiljet voor dat hele jaar moet betalen.

Voor alle tarieven klik hier.

Terug naar Ondernemers