Menu

Waarvoor gebruikt de gemeente de WOZ-waarde?

De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor de berekening van de gemeentelijke onroerende-zaakbelastingen (OZB).
De eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet woningen (bedrijven e.d.) worden in de OZB betrokken.
De OZB wordt van alle onroerende zaken geheven, behoudens enkele al dan niet verplichte vrijstellingen.

Terug naar Veelgestelde vragen over de WOZ