Menu

Rioolheffing gebruiker

U betaalt rioolheffing gebruiker als u gebruik maakt van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Uit de opbrengsten van de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten voor het onderhoud van de gemeentelijke riolering. Onder water verstaan we huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater of oppervlaktewater.

De belasting wordt opgelegd per volle maand per perceel. U betaalt alleen voor de maanden dat u gebruiker bent van een perceel. Indien u gedurende het jaar verhuist of geen gebruik meer maakt van een perceel, hoeft u voor de volle maanden die nog resteren in dat jaar geen rioolheffing te betalen.

Als gebruiker met een hoeveelheid afgevoerd water boven de 1000 m³ betaalt u een bedrag per 1 m³ afgevoerd afvalwater.

Voor alle tarieven klik hier.

Terug naar Rioolheffing