Menu

Rioolheffing eigenaar

U betaalt rioolheffing eigenaren als u op 1 januari in het Kadaster staat geregistreerd als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht) van een perceel dat is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Deze rioolheffing is een tijdstipbelasting. Dit wil zeggen dat degene die op 1 januari eigenaar is, het aanslagbiljet voor dat hele jaar moet betalen.

U betaalt een vast bedrag per jaar.

Voor alle tarieven klik hier.

Terug naar Rioolheffing