Menu

Wat gebeurt er als ik het dwangbevel niet betaal?

Bij het uitblijven van een volledige betaling na het betekenen van het dwangbevel neemt BSOB verdere maatregelen om de betaling af te dwingen.

Loonvordering

Zo kan er een vordering op uw loon of uitkering bij uw werkgever of uitkeringsinstantie worden gedaan als u loon uit een dienstbetrekking of een uitkering geniet.

Deurwaarder

Daarnaast kan aan de belastingdeurwaarder opdracht worden gegeven om beslag te leggen op uw bezittingen.

Overheidsvordering

Tevens kan door middel van een overheidsvordering een belastingschuld rechtstreeks van uw rekening worden afgeschreven nadat u een dwangbevel heeft ontvangen. Banken zijn wettelijk verplicht hieraan mee te werken.

Het is aan te raden het niet zover te laten komen. Vul het contactformulier in om een betalingsregeling te treffen, helaas zal dit niet meer in alle gevallen mogelijk zijn.

 

Terug naar Dwangbevel