Menu

Ik heb de belastingaanslag nooit ontvangen

Met de dagtekening die op de aanmaning vermeld staat, is het aanslagbiljet naar uw adres verstuurd. U kunt het aanslagbiljet raadplegen via het digitaal loket

U kunt bezwaar maken tegen de aanmaningskosten, maar uw bezwaar kan niet als reden hebben dat u uw aanslagbiljet niet heeft ontvangen. Dit is geregeld in de Kostenwet.


 

Terug naar Aanmaning