Menu

Ik heb betaald en krijg toch een aanmaning. Klopt dat?

Het kan zijn dat uw betaling en de aanmaning elkaar hebben gekruist. Als u vóór de dagtekening van de aanmaning hebt betaald, kunt u die als niet verzonden beschouwen. Indien u de betaalopdracht heeft gegeven vóór de dagtekening van de aanmaning kunt u hiervoor een kopie van uw betalingsbewijs overleggen. Aan de hand hiervan kan alsnog worden overgegaan tot intrekking van de aanmaningskosten. U kunt een kopie van uw betalingsbewijs overleggen via het contactformulier of per post een kopie naar ons toezenden.

 

Terug naar Aanmaning